Klachtenprocedure

 

R&R ict streeft ernaar om iedere klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan helaas gebeuren dat er iets misgaat en dat u hierover een klacht wilt indienen.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over een door ons verleende dienst of geleverd product. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op http://www.ictwaarborg.nl in te vullen.

Klachten

procedure

 

R&R ict streeft ernaar om iedere klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan helaas gebeuren dat er iets misgaat en dat u hierover een klacht wilt indienen.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over een door ons verleende dienst of geleverd product. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op http://www.ictwaarborg.nl in te vullen.