Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

R&R ict streeft ernaar om iedere klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan helaas gebeuren dat er iets misgaat en dat u hierover een klacht wilt indienen.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over een door ons verleende dienst of geleverd product. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Dit kunt u doen door een mailtje met een heldere beschrijving van uw klacht te sturen aan [email protected]

Vermeldt hierin eveneens duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer waarop wij u tijdens kantooruren kunnen bereiken.

Wij bevestigen de volgende werkdag de ontvangst van uw klacht.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op http://www.ictwaarborg.nl in te vullen.